ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 18

เผยเเพร่เมื่อ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 18

อ่านเพิ่มเติม “โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 18”

เล่าเรื่องให้ปัง สไตล์ หนังพาไป

เผยเเพร่เมื่อ

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “เล่าเรื่องให้ปัง ! สไตล์หนังพาไป”

โดย คุณบอลและคุณยอด ผู้ผลิตรายการหนังพาไป ในวันที่ 22 สิงหาคม เวลา 13.00-15.00 น. ณ อาคารเรียมรวม (อาคาร๑๙) ห้อง ๑๙๒๑๓

อ่านเพิ่มเติม “เล่าเรื่องให้ปัง สไตล์ หนังพาไป”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์นิโลบล ภู่ระย้า

อาจารย์นิโลบล ภู่ระย้า

ประธานสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร